DỰ ÁN TIÊU BIỂU: Dự án Paramount Bed

  • Thứ năm, 10:11 Ngày 08/09/2022
  • Dự án của Công ty TNHH Paramount Bed Việt Nam sản xuất sản phẩm, linh kiện cho thiết bị dùng trong bệnh viện, như giường và các bộ phận của giường, xe đẩy y tế, tủ, bàn ăn cho bệnh nhân, băng ca,... với quy mô 45.000 bộ (tương đương 350 tấn sản phẩm/năm).