DỰ ÁN TIÊU BIỂU: Nhà máy Number One Hà Nam

  • Thứ sáu, 14:36 Ngày 09/09/2022
  • Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hà Nam được xây dựng trên diện tích 26ha thuộc Cụm Công nghiệp Kiện Khê I là dự án nước giải khát không cồn lớn nhất miền Bắc tính đến thời điểm hiện tại.

    No1 Ha Nam 1

    Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được chia thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2012 đến năm 2015, giai đoạn 2 từ năm 2015 đến năm 2020. Nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hà Nam được xây dựng dựa trên công nghệ tiên tiến của châu Âu với tổng công suất 600 triệu lít/năm.

    Cung cấp: van Duyar, ống thép, phụ kiện và mặt bích.

    No1 Ha Nam2