DỰ ÁN TIÊU BIỂU: Nhà máy P&G mở rộng

  • Thứ sáu, 14:51 Ngày 09/09/2022
  • Với sự cố cháy kho hàng và nhu cầu bảo trì thay thế hệ thống báo cháy và chữa cháy tại nhà máy P&G.

    PG mo rong 1

    Các gói thầu thi công hệ thống đầu sprinkler và chữa cháy được triển khai vào năm 2013 và kết thúc vào năm 2014.

    Cung cấp: ống thép, phụ kiện và mặt bích.

    PG mo rong 2